တစ္ဦးခ်င္း ဝန္ေဆာင္မႈ

AGD ဘဏ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျပီး သင့္အနာဂတ္အတြက္ ေငြေၾကးတိုးပြားေစရန္ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

Personal Account
Foreign Currency Accounts
Cards and Merchant Services

Grow with us!

Join Myanmar’s fastest growing Bank and grow your savings.

Loans
Remittance
E-Banking
News
Promotions
November 15, 2019
ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Myanmar Microfinance Forum (MMF) သို႕ AGD ဘဏ္၏ Head of Corporate Banking ျဖစ္သူ Mr Kamil Bakar…
October 24, 2019
Hayman Capital Co., Ltd သည္ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ လီမီတက္ (AGD Bank) ထံမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀ ဘီလီယံအား ၃ႏွစ္ကာလျဖင့္…
July 25, 2019
Apply now for an AGD Visa Credit Card with no joining or annual fee! Offer applies to Fixed Deposit customers wanting to apply…
January 4, 2019
Get up to 40% discount with use of AGD Visa Credit Cards!

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 16. 11. 2019