တစ္ဦးခ်င္း ဝန္ေဆာင္မႈ

AGD ဘဏ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျပီး သင့္အနာဂတ္အတြက္ ေငြေၾကးတိုးပြားေစရန္ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

Personal Account
Foreign Currency Accounts
Cards and Merchant Services

Grow with us!

Join Myanmar’s fastest growing Bank and grow your savings.

Loans
Remittance
E-Banking
News
Promotions
February 4, 2020
Golf ကစားသမား ဟိန္းစည္သူအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ AGD ဘဏ္မွ Sponsorship စာခ်ဳပ္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။…
January 22, 2020
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္ေနေသာ…
July 25, 2019
Apply now for an AGD Visa Credit Card with no joining or annual fee! Offer applies to Fixed Deposit customers wanting to apply…
January 4, 2019
Get up to 40% discount with use of AGD Visa Credit Cards!

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 02. 04. 2020