လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆိုင္ရွင္မ်ား အတြက္ EZYBiz

December 9, 2021

၂၀၂၁ခုႏွစ္၊  ဒီဇင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး AGD ဘဏ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ EZYBiz current အေကာင့္ကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

အသစ္မိတ္ဆက္လိုက္ေသာ EZYBiz အေကာင့္ျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ လုပ္ငန္း၊ဆိုင္ခန္းမ်ားအတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေငြလက္ခံႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေငြသားကိုအပတ္စဥ္ ျပန္ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ အာမခံခ်က္ပါ ရရွိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း အသစ္ EZYBiz သည္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ေငြသားထုတ္ယူမႈ၊ အျခားဘဏ္မ်ားသို႔ (interbank) ေငြလႊဲႏိုင္မႈ စသည္တို႔ကို ရယူျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အေကာင့္အတြက္ မိမိလုပ္ငန္းအေထာက္အထားျပသရန္လိုအပ္ၿပီး ျမန္မာေငြ ၁၀ သိန္းက်ပ္ကေန အေကာင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆိုင္ရွင္မ်ား အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည့္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း အသစ္ EZYBiz ကို နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေငြသားထုတ္ယူမႈ အာမခံရရွိကာ စီးပြားေရးတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

News
Promotions
May 16, 2022
AGD ဘဏ္၏ CEO ႏွင့္ မန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးထူးထက္ေတဇသည္ (၃)ရက္ ေမလ ၂၀၂၂ တြင္ Swings of Success ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၊…
May 12, 2022
(၃) ရက္ ေမလ ၂၀၂၂ တြင္ AGD ဘဏ္မွ ဦးေဆာင္၍ Swings of Success ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 26. 05. 2022