ေငြသားထုတ္ယူရင္းျမင့္မားတဲ့အတိုးျဖင့္ကာလရွည္ေငြစုႏိုင္မည့္

enCASH Deposits 

enCASH-website (1).jpg
saving plus.jpg

Savings Plus ေငြစုအေကာင့္

လစဥ္အတိုးအျပင္ Bonus ပါထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး လကုန္တိုင္း လက္ေဆာင္မ်ားပါမဲေဖာက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္

insta cash.jpg

INSTACash

ေငြသားထုတ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းစရာမလိုပဲ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ႏိုင္မည့္ အေကာင့္

ezy biz.jpg

EZYBiz

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ

News
Promotions
May 16, 2022
AGD ဘဏ္၏ CEO ႏွင့္ မန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးထူးထက္ေတဇသည္ (၃)ရက္ ေမလ ၂၀၂၂ တြင္ Swings of Success ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၊…
May 12, 2022
(၃) ရက္ ေမလ ၂၀၂၂ တြင္ AGD ဘဏ္မွ ဦးေဆာင္၍ Swings of Success ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။…
May 16, 2022
AGD ဘဏ္၏ CEO ႏွင့္ မန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးထူးထက္ေတဇသည္ (၃)ရက္ ေမလ ၂၀၂၂ တြင္ Swings of Success ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၊…
May 12, 2022
(၃) ရက္ ေမလ ၂၀၂၂ တြင္ AGD ဘဏ္မွ ဦးေဆာင္၍ Swings of Success ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။…